top of page
  • Yazarın fotoğrafıSekiz Mimarlık

Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Güncellendi.

Güncelleme tarihi: 16 Ağu 2023

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere ilişkin faiz desteği ile ilgili 02.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Açıklanan Karar’a göre yeni faiz desteği tablosu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.


Kentsel Dönüşüm Faiz Değişikliği

Ayrıca 6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 5. maddesinin 13. fıkrasında yer alan 2.000.000 TL ibaresi de 3.000.000 TL olarak değiştirilmiştir.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmi web sitesinde de aşağıdaki duyuru yayımlanmıştır.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti yükseltildi. "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerin, afet riskli olduğu tespit edilen konutunu veya iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak istemeleri durumunda bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile iş yeri yapım kredisi 600 bin liraya, iş yeri edinme kredisi ise 250 bin liraya çıkarıldı. Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltildi. Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0,50 puan, iş yeri kredilerine ise aylık 0,38 puan yapılacak. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında idarelerin İller Bankası Anonim Şirketinden kullanabilecekleri faiz destekli toplam kredi tutarı Bakanlıkça belirlenecek.

36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page